WOONGEBOUW MET MULTIFUNCTIONELE SOKKEL
De Hoop


compacte stad
De Hoop is een uitwerking van onze visie over het concept van de compacte stad. De compacte stad richt zich op het toevoegen van woningen in een bestaand bebouwd gebied. Stedelijke voorzieningen worden hierdoor beter benut en is het is in onze ogen een veel duurzamere manier van bouwen dan het uitbreiden van een stad, of dorp in de omringende weilanden. De Hoop is een wooncomplex van betaalbare wooneenheden met voorzieningen die aansluiten bij de lokale dynamiek.

van stad naar privé
Een serie van publieke ruimten in en op het gebouw, zoals een café aan het water, een multifunctionele ruimte, een sportveld en een gemeenschappelijk dakterras, creëren een geleidelijke overgang van de stad naar de privé woningen. Deze plekken stimuleren om te werken, te ontspannen, te studeren en een plek om mensen uit te nodigen, of spontaan te ontmoeten. Het draagt daarmee bij aan een vitale omgeving voor zowel de bewoners in het gebouw, als voor de gehele buurt.

architectuur
De Hoop is een opvallende landmark en kent een trapsgewijze opbouw. Het creëert daarmee diverse groene plekken op verschillende niveau’s. Het gebouw is aan alle zijde omsloten met een grid van witte betonnen balken en kolommen. Het grid, een dragende en geprefabriceerde gevel, houdt het gebouw vrij van dragende binnenwanden en is daarmee blijvend flexibel indeelbaar. Naarmate het gebouw hoger wordt verandert het ritme van de gevel en verzacht daarmee het grid.

impuls
Gesitueerd bij een OV knooppunt en met een directe ligging aan een netwerk van fietsroutes, heeft het gebouw weinig parkeerplekken nodig. Met de toevoeging van dit uitnodigende gebouw, met nieuwe inwoners die gebruik maken van bestaande en nieuwe voorzieningen, geven wij een kwalitatieve impuls aan de stad.

projectdetails
ontwikkelteam: De Vastgoed Ontwikkelaar BV i.s.m. architectenbureau Robin Kerssens
ontwerpteam: Robin Kerssens, Björn van Rheenen, Sugre Wanga